Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016

Thứ 2: 9h30, Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm quản lý và nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ. Mời: C. Minh

Thứ 2: 15h, Xếp chuyên ngành các lớp POHE đợt 2, tại Gác 2 Nhà 10. Mời: T. Thế

Thứ 2: 15h30, Họp rà soát công việc chuẩn bị Ngày gặp mặt 22/10, tại VP Khoa. Mời: LD Khoa, T.Dong, T.Thứ, T.Trung, T.Mạnh, T. Hải, T.Hoàng, T.Thành. ( Thầy Thành: báo cáo về tình hình chuẩn bị 21 +22 của sinh viên, các thầy cô khác rà soát các công việc mình phụ trách để chốt lần cuối)

Thứ 4: 9h30, Tọa đàm khoa học “Tăng cường trích dẫn các công trình công bố của Tạp chí Kinh tế và Phát triển  trên các tạp chí quốc tế”, tại G2N7. Mời: C. Minh

Thứ 7: 7h, Bắt đầu chuẩn bị đón khách về dự Ngày gặp mặt truyền thống. Mời: tất cả các thầy cô trong Khoa, tập trung tại cửa ra vào Hội trường A. Trang phục: Nữ: áo dài, Nam: áo sơ mi trắng dài tay. 

Văn phòng Khoa