Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)

Thứ 2: 4h30, Làm việc với Viện SAS, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế

Thứ 3: 9h, Họp về tuyển NCS khóa mới, tại N6. Mời: C. Minh

Thứ 6: 14h, NCS Nguyễn Thu Thủy trình bày kết quả, tại VP Khoa. Mời các thầy cô bộ môn Toán TC, các NCS và các thầy cô quan tâm.

Thứ 7: 9h Lễ trao bằng Cử nhân E-BBA, tại HTA. Mời các thầy cô giảng dạy cho chương trình

Văn phòng Khoa