Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 2/12/2016 đến ngày 18/12/2016

Thứ 2: 14h, Seminar về tác động của biến đổi khí hậu, tại VP Khoa. Người trình bày: Dr. Susmita Dagupsta, WB. Kính mời các thầy cô quan tâm.

Thứ 3: 14h, họp BM Toán Kinh tế, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô bộ môn Toán KT

Thứ 3: 16h45, học viên cao học trình bày trước bộ môn, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô quan tâm

Văn phòng Khoa