Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016

Thứ 4: 14h, Họp xét tốt nghiệp hệ chính quy, tại G2N10. Mời: cô Nguyễn Minh

 

Thứ 5: 9h, Lễ trao thưởng cho các cháu học sinh Giỏi con CBVC và tổ chức Ngày gia đình Việt Nam, tại HTA. Mời: thầy Thế, thầy Hoàng, các thầy cô quan tâm cùng với các cháu.

 

Thứ 6: 7h30, Hội thảo quốc gia: “Hoạt động tài chính Quốc tế trong giai đoạn hội nhập mới”, tại G2N10. Mời: các thầy cô quan tâm

 

Thứ 6: 16h, Họp bàn về tổ chức lễ 60 năm ngày thành lập Trường và 48 năm ngày thành lập Khoa, tại VP Khoa. Mời: lãnh đạo Khoa, Trưởng Phó các bộ môn, thầy Dong, thầy Thứ, thầy Hòa, thầy Tuấn, thầy Hoàng, thầy Thành. 

 

Thứ 7: 14h, Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên Tuyển dung năm 2016, tại T2N12. Mời: cô Minh, thầy Trung.

Văn phòng Khoa