Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Thứ 2: 7h30, Họp về án mở ngành/CTĐT mới, tại G2N10. Mời: C. Minh

Thứ 2: 8h30, Họp với chuyên gia Pháp về Kinh tế biến đổi khí hậu, tại 1003 A2. Mời: C. Minh, T. Thế

Thứ 2: 14h, họp về mở ngành/ CTDT mới, tại G2N10. Mời: T. Thế

 

Thứ 5: 16h30, Họp Tổ công tác xây dựng Quy định và hoàn thiện Chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường, tại G2N7. Mời: C. Minh

 

Thứ 6:

14h, Họp thống nhất lại một số nội dung giảng Quản trị rủi ro (phần định lượng), tại VPK Toán kinh tế. Mời các thầy cô bộ môn Toán tài chính.

15h, Hội nghị sơ kết công tác học kỳ I năm học 2017-2018; Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2018, tại G2N10. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh

Văn phòng Khoa