Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 22/08/2016 đến ngày 29/08/2016

Thứ 2: 14h30 -15h30: Họp tổng kết năm, bộ môn Toán Kinh tế. Kính mời: Các thầy cô Bộ môn Toán Kinh tế

Thứ 2: 15h30-16h: Họp Liên tịch Khoa. Kính mời: BCN Khoa, Trưởng phó các bộ môn, thầy Tuấn, thầy Hoàng.

Thứ 2: 16h-17h: Họp tổng kết năm toàn Khoa. Kính mời: toàn thể các thầy cô

Thứ 2: 17h: Họp về ISFA. Kính mời: thầy Dong, cô Minh, thầy Thế, cô Thắm

Thứ 6: Lễ Khai giảng lớp 1, Khóa 23, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà lan. Kính mời: cô N.Minh

 

Văn phòng Khoa