Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016

Thứ 4, 10h30: Họp thảo luận triển khai thực hiện quy trình ứng dụng Giải pháp công nghệ thông tin Turnitin vào công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo các hệ của ĐH KTQD, tại G2N10. Mời: cô N.Minh

Thứ 6, 5h30: gặp mặt sinh viên K57 tại D1 -104( địa điểm có thể thay đổi – sẽ thông báo sau), Kính mời: Lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Bộ môn, cố vấn học tập K57, cô Trang – thầy Thành và các thầy cô quan tâm

Thứ 7+CN: Thi tuyển đầu vào Cao học tại NEU

Thông báo về Working Paper: đã có bài mới viết về Basel do Vương Minh Giang viết. Kính mời các thầy cô và sinh viên quan tâm đón đọc

 

Văn phòng Khoa