Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017 (cập nhật ngày 24/4)

Thứ 3: 10h, Họp về đào tạo Sau Đại học, N6. Mời: C. Minh

Thứ 3: 18h30, Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên, tại HT A. Mời: C. N.Minh, C. P.Minh, các cố vấn học tập

Thứ 4: 7h30, Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy đợt 1 năm 2017, tại HT A. Mời: LĐ Khoa và bộ môn, trợ lý Khoa và các thầy cô quan tâm

Thứ 6: 14h00, Họp rà soát khung chương trình, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải.

Thứ 6: 15h30, Họp HĐ Khoa học Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Dong, T. Thứ, C. Lan, T. Mạnh, T. Trung, T. Hòa, T. Phi, C. Vân

 

 

Văn phòng Khoa