Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

Thứ 2: 8h, Chương trình “Khảo sát kết hợp Hội thảo tham vấn ý kiến về việc chuyển đổi hình thức triển khai tín dụng học sinh sinh viên về các trường đào tạo theo thẩm quyền quản lý trong thời gian tới”, tại G2N10. Mời: C. Phan Minh

Thứ 3: 8h, Hội thảo Quốc gia “Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”, tại P1001, A2. Mời: các thầy cô quan tâm

Thứ 4: 7h30, Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2017-2018, tại HT A. Mời: Các thầy cô trong danh sách được bầu

Thứ 4: 14h30, Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị đào tạo về website cấp 2, tại G2N10. Mời: T. Hải

Thứ 6: 9h, gặp sinh viên nghiên cứu khoa học, tại VP Khoa. Mời: T.Thế, T.Mạnh