Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017

Thứ 2: 13h30, Hội nghị tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2016-2017, tại G2N10. Mời: C. P.Minh, C. Liên, T. Hưng, T. Hoàn

Thứ 2: 16h, Tập huấn công tác cố vấn học tập năm học 2017-2018 cho cố vấn học tập kiêm nhiệm K59, tại G2N10. Mời: cố vấn học tập K59

 

Thứ 6, 9h30, Triển khai Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội XXXIII Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022, tại G2N10. Mời: CT, PCT và ủy viên BCH công đoàn Khoa

Thứ 6:14h, Hội nghị phổ biến quán triệt chương trình hành động thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018. Mời: T. Tuấn, C. Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh

Văn phòng Khoa

 

4h00 thứ Hai, ngày 25/09/2017: NCS. Vũ Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 62310101. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân. Mời các thầy cô quan tâm tới dự