Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016

Thứ 2: 11h, Gặp sinh viên bàn về văn nghệ 21 và 22/10. Mời: Thầy Thế, đại diện sinh viên các khóa 55-58

Công việc trong tuần:

Các bộ môn: Triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên

T. Hoàng: tổng kết sơ bộ số người về dự lễ hội và nhu cầu riêng (nếu có) của các lớp với chương trình buổi gặp mặt

 

Văn phòng Khoa