Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)

Thứ 4:  9h Sinh hoạt khoa học bộ môn Toán tài chính, Tại VPK Toán kinh tế, về: Mô hình phân tích và định giá Swap & Mô hình phân tích và định giá trái phiếu chuyển đổi. Mời các thầy cô quan tâm

Thứ 4: 16h, Họp thống nhất lịch học NCS K36+ 37, tại VP Khoa. Mời: LĐ Khoa

Thứ 5: 7h30, Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khóa 55 (Khối VIII). Tại HT A. Mời Cô Minh

Thứ 6: 7h30, Hội nghị Đại biểu Cán bộ CC,VC năm học 2016-2017. Mời: các đại biểu đã được bầu đi dự hội nghị

 

Văn phòng Khoa