Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017

Thứ 2: 15h, Họp về Actuary, tại VP Khoa. Mời: T.Dong, T. Thế, T. Mạnh, C. Thắm, T. Trung, C. Minh. (Thầy Mạnh chuẩn bị tài liệu về mục 2)

 

Thứ 3: 14h30, Xê mi na: Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến vùng sinh sống của thủy hải sản, tại văn phòng Khoa.

Người trình bày: Dr. Susmita, Kinh tế trưởng Ngân hàng thế giới.

Mời các thầy cô quan tâm, yêu cầu các NCS tại HN đến dự

Văn phòng Khoa