Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016

Thứ 4: 13h30, CH 22 và CH23 báo cáo trước Bộ môn, tại VP Khoa. Mời: các thầy cô quan tâm.

 

Thứ 6: 15h30, Trung tâm làm việc với Trường về kế hoạch ngân sách 2017, tại N9. Mời: thầy Thế

 

Chủ nhật: 9h30, Khai giảng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 58, tại HTA. Mời các thầy cô giảng dạy cho chương trình và các thầy cô quan tâm

Nhà trường nhắc NCS các khóa hoàn thành chương trình học tập đúng tiến độ. 

Văn phòng Khoa