Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 29/08/2016 đến ngày 04/09/2016

Thứ 2: 16h,Họp Ban đón tiếp và thư ký đón tiếp đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ra thăm và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tại G2N7. Mời: Cô Minh

Thứ 3: 8h30, Lễ kỷ niệm 10 năm Chương trình tiên Tiến, Chất lượng cao & POHE, tại HT A. Mời: Cô Minh, thầy Thế, thầy Trung

Hạn nộp bài viết: Kính đề nghị thầy cô nộp bài viết cho cô N.Minh bằng bản mềm trước 17h ngày 30 tháng 8. Đề nghị sử dụng format đúng như quy định của Tạp chí, trong đó trang đầu có ghi tiêu đề bài viết, tên tác giả, từ trang thứ hai trở đi là không có thông tin gì về tác giả. Đề nghị gửi 1 bản words và 1 bản pdf

Văn phòng