Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016

Thứ 2: 9h, Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Trưởng các đơn vị nhóm 1, tại G2N10. Mời: Cô N. Minh

Thứ 2: 13h30, Bàn công việc chuẩn bị kết thúc học kỳ 1, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh.

Thứ 2: 14h, Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tại HTA. Mời: Cô N.Minh, thầy Thế, thầy Tuấn, thầy Hoàng, Trưởng phó các bộ môn, các thầy là GS, PGS, TS, giảng viên chính và tương đương.

Thứ 2: 15h, Cao học trình bày trước bộ môn. Mời: các thầy cô quan tâm.

 

Thứ 6: 7h30, Hội thảo quốc tế: “Đào tạo và nghiên cứu về kinh tế thị trường của các trường đại học Việt Nam”, tại HTA. Mời các thầy cô quan tâm

Văn phòng Khoa