Lịch tuần Khoa, thời gian từ ngày13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

Thứ 4: 9h, Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giảng viên cao cấp, tại G2N10. Kính mời: Cô Minh, Thầy Thứ

Thứ 4: 14h, Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII), tại HT A. Kính mời: Cô Minh và toàn thể Đảng viên trong Khoa.

Thứ 5: 8h, Họp xét tiến độ nghiên cứu sinh khóa 35 sau 2 năm, tại tầng 4 nhà 6. Kính mời: thầy Thế

Thứ 5: 14h, Họp đầu năm + xem xét khung chương trình, tại VP Khoa. Kính mời: Cô Minh, T.Thế, T.Trung, T. Mạnh, T. Hải, các cố vấn học tập, thầy Lê Anh Đức (các thầy cô xem xét khung chương trình trước và nghiên cứu đề xuất ý kiến)

Văn phòng Khoa