Lịch tuần Khoa, từ 03/12 đến 09/12/2018

Thứ 2: 16h45 -17h15: GV chủ nhiệm báo cáo tình hình lớp Actuary trước kỳ thi học kỳ 1. Chuẩn bị nội dung: cô Liên, cô Trang TTC. Mời: C. Minh, T. Mạnh, Cô Liên, Cô Trang TTC

 

Thứ 3: 16h30 -17h, Gặp mặt các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, tại VP Khoa. Mời: lãnh đạo Khoa và đại diện lãnh đạo BM Toán Kinh tế và Toán Tài chính

 

Thứ 4: 14h, Họp xét gia hạn NCS K35 (hệ 4 năm) và K36 (hệ 3 năm), tại phòng họp B. Mời: C. Minh

Văn phòng Khoa