Lịch tuần Khoa, từ 03/9/2018 đến 09/9/2018

Thứ 3: 14h, báo cáo Hiệu trưởng về kế hoạch Lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Khoa, tại G2N7. Mời: C. Minh

 

Thứ 4: 8h, Lễ khai giảng Đại học hệ chính quy năm 2018, tại Hội trường A2. Mời: C. Minh, C. P. Minh

 

Thứ 7: 8h30, Khai giảng cao học K27, tại HT A2. Mời: T.Thế, đại diện lãnh đạo các bộ môn. 

Văn phòng Khoa.