Lịch tuần Khoa, từ 05/11 đến 11/11/2018

Thứ Hai 9h30, họp các thầy giảng + chủ nhiệm 2 lớp Actuary. Mời:C. Minh, T. Mạnh các thầy cô giảng Actuary và cô Liên, cô Trang TTC.

14h, Họp triển khai áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá học phần tại các chương trình TT,CLC&POHE, tại Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. Mời các thầy cô tham gia giảng dạy chương trình

15h30,  Họp triển khai áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá học phần tại các chương trình TT,CLC&POHE, tại Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. Mời: Cô Minh

 

Thứ Ba:

Khám sức khỏe GV, Medlatec, lấy máu, xét nghiệm tại 1604, 1607, 1608 nhà A1. X-quang tại tầng G nhà A1

Sáng từ 7h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 17h00

 

Thứ 5:

14h, Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2018, tại P. Hội thảo G, A1. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh

 

Thứ 6: 17h, Tổng kết về công việc tổ chức lễ kỷ niệm + tọa đàm, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Dong, T. Thứ, T. Tuấn, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàn, C. Thủy, C. Thắm, C. Ngọc, T. Hoàng, C. Liên, T. Trung TTC, C. Trang TKT, C. P. Minh, C. Lan.

 

Hạn nộp CV các thầy cô giảng chương trình Tiên tiến, CLC, POHE: Thông báo nhà trường TẠI ĐÂY

Văn phòng Khoa

 

Hướng nghiệp cho sinh viên toàn Khoa, mời các thầy cô cố vấn học tập các lớp tham dự. (Các thầy cô chỉ đến 10 phút đầu, sau đó  hội nghị sẽ tự chủ trì), 14h-15h, thứ 6 (địa điểm xin thông báo sau)

 

Bảo vệ luận án: NCS Nguyễn Thị Thủy bảo vệ luận án TS cấp trường, 17h thứ Tư, tại P501.