Lịch tuần Khoa, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 (Bổ sung nội dung: Họp Khoa)

Thứ 2: 9h, Khai giảng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE Khóa 58, tại HT A. Mời các thầy cô quan tâm

Thứ 3: 8h, Họp triển khai công tác tổ chức cuộc thi Olympic Toán học năm 2017, tại G2N7. Mời: cô Minh, thầy Trung, thầy Thông

Thứ 5: 14h, Họp Khoa, tại VP Khoa. Mời toàn thể các thầy cô, kính đề nghị các thầy cô họp đúng giờ.

Thứ 5: 15h, Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán tài chính. Nội dung: Phân tích ứng dụng của đường cong lãi suất và xây dựng đường cong lãi suất cho trái phiếu chính phủ Việt Nam. Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Trang. Mời các thầy cô tham dự.

Thông báo seminar tuần sau: 14h thứ 2 tuần tới, ngày 12/12, có chuyên gia cao cấp của Ngân hàng thế giới đến Khoa trình bày nghiên cứu về Tác động của biến đổi khí hậu. Mời các thầy cô và các NCS đến tham dự.

Văn phòng Khoa