Lịch tuần Khoa – từ 05/3/2018 đến 11/3/2018

Thứ 3: 14h, Ban Giám hiệu họp với các đơn vị về định hướng xây dựng và phát triển hệ thống chương trình môn học, giáo trình học liệu, slide bài giảng, tại G2N10. Mời: C Minh, T.Thế, T. Trung, T. Mạnh

Thứ 4: 8h30, Họp triển khai công tác quản lý đào tạo và đổi mới cách thức tổ chức bảo vệ luận văn trình độ thạc sĩ, tại G2N10. Mời C. Minh, T. Thế, T. Mạnh

 

– 14h,Họp thảo luận Kế hoạch triển khai đánh giá các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2018, tại G2N10. Mời: T. Thế

 

– 14h00 ngày 07/03/2018 , bài giảng chuyên gia: Forecasting: structural approach. Địa điểm : A2-1002. Đề nghị các thầy cô giảng viên trẻ bộ môn TKT không có giờ giảng đi tham dự, mời các thầy cô khác quan tâm

 

Thứ 5: 8h30, Hội chợ ẩm thực và giao lưu văn nghệ” chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tại sân nhà 7. Mời: Tất cả các thầy cô.

 

Thứ 6: 14h30, họp về tuyển sinh Actuary, tại VP Khoa. Mời: T. Dong, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàn, C. Thủy, C. Thắm, T. Huy, C Trang (TTC, TKT), C. Liên, C. Minh.

 

Văn phòng Khoa