Lịch tuần Khoa, từ 07/5/2018 đến 13/5/2018

Thứ 2: 8h và 14h,Tọa đàm khoa học: “Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu”, tại A2, B2_102. Mời các Thầy Cô có giấy mời

 

Thứ 4: 14h30, Tập huấn kê khai giờ Nghiên cứu Khoa học online, tại G2N10. Mời: Cô Minh và các trưởng, phó bộ môn

 

Thứ 5: 8h, Kiểm tra tiến độ và xác nhận kinh phí các đề tài NAFOSTED do Trường chủ trì. Mời cô Minh.

 

Thứ 5: 14h, Hội nghị triển khai công tác tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai kế hoach hoạt động Hè năm 2018, tại G2N10. Mời Cô P. Minh

 

Thứ 6: 7h30, Hội thảo quốc tế lần thứ 9: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development), Mời các thầy cô có giấy mời.

14h00: sinh hoạt bộ môn Toán kinh tế: Về rà soát đề cương các học phần chuyên ngành và làm slide chuẩn theo yêu cầu của trường

Nhắc việc: các Bộ môn nộp danh sách giảng viên theo học phần mình quản lý cho Khoa trước 17h ngày 13/5 để Khoa nộp lên Trường. Các thầy cô nộp giúp bản excel và đừng format gì thêm.

Văn phòng Khoa