Lịch tuần Khoa, từ 09/7/2018 đến 15/7/2018

Thứ 2: 8h45, Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn về quản trị trang Web cấp 2, tại A2-611. Mời: T. Hải

Thứ 4: 8h30, Họp rút kinh nghiệm công tác phối hợp tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Tĩnh, tại G2N10. Mời: C. Minh, T.Dong
– 14h, gặp đại diện tổ chức SOA. Mời: C. Minh, T. Dong, T. Mạnh, C. Thắm, T. Huy

 

Thứ 5: 16h, Họp chuẩn bị tư vấn tuyển sinh, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàn, C. Trang TKT, C. Trang TTC, C. Liên

 

Thứ 7: 8h, tư vấn tuyển sinh, tại gian hàng của Khoa – sảnh nhà A1 + A2. Mời: thầy cô các bộ môn

 

Văn phòng Khoa