Lịch tuần khoa từ 1/4 – 7/4/2019

Thứ ba (2/4)

15h00: Họp xét tiến độ Nghiên cứu sinh các khóa 35, 36, 37.

Mời: Thầy Thế – Tại: Phòng họp 5B-A1

16h00: Họp toàn khoa về lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch Phó Trưởng khoa (lần 2) (sau khi lãnh đạo trường duyệt danh sách quy hoạch lần 1).
Thời gian: Thứ ba (2/4/2019) – 16h00 tại phòng sảnh VPK
Đề nghị các thầy cô đi họp đầy đủ, đúng giờ. Chỉ họp trong khoảng 15-20′ vì vậy thầy cô nào đi giảng có thể thu xếp lên họp 1 lúc.
Sau đó Bộ môn Toán cơ bản ở lại họp lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch Trưởng Bộ môn (lần 2) (sau khi lãnh đạo trường duyệt danh sách quy hoạch lần 1).

Văn phòng khoa