Lịch tuần khoa từ 10/10 – 16/10/2022

Thứ Ba (11/10)

  • 8h00: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10/1952 – 10/10/2022).

Mời: Đại diện khoa, các Thầy Cô, Chủ biên/Tác giả quan tâm – Tại: Phòng 714 – tầng 7 Nhà A1

  • 14h00: Hội thảo khoa học quốc tế: Chủ đề: “Standardization – Connected platform in modern agricultural production” (Tiêu chuẩn hóa – Nền tảng kết nối trong sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững).

Mời: Đại diện khoa, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, cán bộ giảng viên, sinh viên có quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (12/10)

  • 7h30: Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 8).

Mời: T. Huy, C. Lan, SV K64 – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (13/10)

  • 14h00: Họp Hội đồng xét công nhận kết quả học tập và công nhận tín chỉ dành cho hệ liên thống ĐHCQ (VB2-CQ) khóa 64.

Mời: Các Thành viên HĐ – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (14/10)

  • 8h00: Triển khai lớp “Đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn đăng bài nghiên cứu khoa học lên báo quốc tế”. ONLINE.

Mời: Giảng viên và NCS của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep – Tại: ONLINE

  • 9h00: Họp về công tác biên soạn giáo trình và tài liệu học tập 2020-2023.

Mời: Đại diện khoa và các chủ biên giáo trình chưa nghiệm thu cấp cơ sở năm 2020-2022, các chủ biên giáo trình chưa được thanh toán và chủ biên đăng ký biên soạn giáo trình năm 2023 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Bảy (15/10)

  • 7h30: Lễ khai giảng hệ đại học chính quy khóa 64.

Mời: T. Thế, các đại biểu có giấy mời và các tân sinh viên khóa 64 – Tại: Hội trường A2