Lịch tuần khoa từ 11/3 – 17/3/2019

Thứ 5:

9h30: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Toán kinh tế và Quant Team thuộc VCB.

Thành phần và địa điểm TB sau.

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019.

Mời: Thầy Thế – Tại: Phòng họp 5C-A1

 

Thứ Bảy:

8h00: OPENDAY: Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp NEU lần 1 năm 2019.

Mời: Các Khoa, cán bộ, giáo viên, sinh viên và các phụ huynh quan tâm.

 

Chủ Nhật:

8h00: OPENDAY tại Đại học Bách Khoa.

 

Văn phòng khoa

 

Vị trí gian hàng: