Lịch tuần Khoa, từ 11/5-17/5

Thứ 2: 8h, Họp về tuyển sinh ISFA, tại Phòng 101, Nhà 10. Mời: cô Minh, thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh, cô Thắm.

Thứ 2: 9h-10h, Họp về công tác sinh viên, tại VP Khoa. Mời: thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh, cô Trang, thầy Thành

Thứ 2: 10h00 – 12h, Trao đổi tuyển dụng với Ngân hàng VP Bank, tại D102. Mời: cô Minh và các thầy cô quan tâm. (Nội dung chi tiết mời xem tin hoạt động)

Thứ 2: 14h30, Họp bàn về tuyển sinh và đào tạo hệ liên thông chính quy, G2N7. Mời thầy Thế

Thứ 3: 14h, Họp chuẩn bị chấm thi Trung học phổ thông Quốc gia, tại G2N10. Mời cô Minh, thầy Trung

Thứ 4: 8h30, Họp Hội đồng KH&ĐT về việc đánh giá 3 chương trình đào tạo POHE, tại G2 N7. Mời thầy Thế

Thứ 4: 9h, Hội thảo: “Những vấn đề phát triển nổi bật trong quá trình chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1994-2014”, tại G2N10. Mời cô Minh

Thứ 4: 14h, Họp về bộ đề cương chi tiết, tại G2N10. Mời: thầy Thế, thầy Trung, thầy Mạnh

Thứ 5: 9h, Họp xét tuyển NCS, tại G4 N6. Mời: cô Minh

Thứ 6: 17h30, Gala Dinner – Kỷ niệm 20 năm thành lập Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam-Hà Lan (Chương trình MDE). Mời: cô Minh, thầy Thế

Văn phòng Khoa