Lịch tuần Khoa, từ 11/6/2018 đến 17/6/2018

Thứ 3: 16h, Họp với các Phó điểm trưởng kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Tĩnh, tại G2 N7. Mời cô Minh

 

Thứ 4: 8h30, Họp bàn về việc thực hiện tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo trình độ thạc sĩ; Triển khai thực hiện việc xây dựng bộ học liệu chuẩn, tại G2N10. Mời C. Minh, T. Thế, T. Mạnh

 

Thứ 6:

1) 8h, Hội thảo Hoàn thiện cấu trúc quản lý đào tạo tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, kinh nghiệm từ các trường Đại học của Úc”, tại G2 N10. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh

2) 8h30, Tổ chức ngày hội Gia đình Việt Nam và trao thưởng học sinh giỏi năm học 2017 – 2018, Hội trường A – Nhà Văn hóa – ĐH KTQD.

Nội dung:

– Giao lưu văn nghệ.

– Khen thưởng thành tích học tập của các con đoàn viên công đoàn trường.

– Trò chơi: tò he, thổi bóng các hình, tạo hình lên tay (Henna) dành cho các con.

– Liên hoan tại sảnh Nhà Văn hóa.

Mời toàn thể các công đoàn viên công đoàn trường cùng con đến tham dự. 

Văn phòng Khoa