Lịch tuần Khoa – từ 12/03/2018 – 18/03/2018

(Ngày họp về tuyển sinh khóa 59 là chiều ngày thứ 6, 15h)

 

Thứ 4: 15h30, Họp về thiết bị máy tính, tại G2N7. Mời: T. Thế.

Thứ 6: 15h, họp về tuyển sinh khóa 59, tại VP Khoa. Mời: Toàn thể các thầy, cô có tham gia trong đợt tuyển sinh (T. Dong, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàn, C. Thủy, C. Thắm, T. Huy, C Trang (TTC, TKT), C. Liên, C. Minh, C. Ngọc, T. Đức – TCB, thầy Trung – TTC, thầy Tuyến, T. Dương) và các thầy, cô quan tâm.

Văn phòng Khoa