Lịch tuần Khoa, từ 12/1-18/1/2015

Thứ 2: 10h, Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng toán trong kinh tế, tài chính, ngân hàng thuộc Viện nghiên cứu cao cấp về Toán. Tại 35 Hàng Vôi. Mời: Cô N.Minh, thầy Thứ

17h30: Khai giảng CH Việt Bỉ, Tại G2 Nhà 10. Mời LĐ Khoa, các thầy cô giảng cho chương trình

Thứ 4: 14h,Họp về quy định thực hành cho POHE,tại G2 Nhà 10. Mời: Thầy Thế

Thứ 5: 10h,Họp về biên soạn cuốn”Giới thiệu về ngành/chuyên ngành”, G2 Nhà 10.Mời: Cô Minh

Thứ 6: 8h. Hội thảo Khoa học “Kinh tế Việt Nam năm 2015: Khơi nguồn động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh mới của hội nhập”, tại G2 Nhà 10. Mời: các thầy cô quan tâm