Lịch tuần Khoa, từ 12/11 đến 19/11/2018

Thứ 2: 13h30, lấy ý kiến Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019, tại Phòng họp B. Mời: C. Minh

 

Thứ 3: 9h30, họp về web cấp 2, tại hội trường G, A1. Mời: C. Minh, T. Hải

 

Thứ 4: 10h45, làm việc về CT Actuary và ISFA tại Phòng họp C. Mời: C. Minh

17h, họp tổng kết về tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm + tọa đàm, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Dong, T. Thứ, T. Tuấn, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàn, C. Thủy, C. Thắm, C. Ngọc, T. Hoàng, C. Liên, T. Trung TTC, C. Trang TKT, C. P. Minh, C. Lan.

 

Thứ 5: 8h,  Liên kết VHVL, tại G A1. Mời: C. Minh

 

Chủ nhật: 9h30, Mít tinh nhân ngày 20/11, tại HT A2. Mời các thầy cô 

Văn phòng Khoa