Lịch tuần Khoa, từ 12/8 đến 19/8/2018

Thứ 3: 20h, họp chuẩn bị đón lớp Actuary, tại: online. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Mạnh, C. Trang (TTC), C. Liên (TTC)

 

Thứ 4: 10h30, Họp về công tác đầu năm học và triển khai Đề án Đổi mới phương thức học tập các môn học GDQP-AN đối với sinh viên hệ CQ – K60, tại G2N10. Mời: Cô Minh, Cô P. Minh

 

Thứ 5: 10h, Họp lớp Actuary 1, tại A2-711. Mời: C. Trang TTC, C. Liên, T. Mạnh, C. Thắm, T. Huy, T. Trung (TTC), C. Minh. Nội dung: Cô Trang – Liên: giới thiệu sơ bộ chương trình học 4 năm; thông báo lịch học, bầu cán bộ lớp; T. Trung: nắm hoạt động đoàn của sinh viên; Thầy Mạnh, T. Huy, Cô Thắm: chia sẻ các thắc mắc nếu có. 

 

Thứ 6:
7h -7h50, Họp lớp TKT, tại A2 – 715. Mời Thầy Thế, T. Dương, C. Phan Minh. Thầy Dương: giới thiệu khung chương trình, bầu cán bộ lớp. (ưu tiên sinh viên tự tranh cử) [có Liên chi đoàn sinh viên tham dự cùng]

 

8h -8h50, Họp lớp TTC, tại A2 – 715. Mời Thầy Mạnh, T. Phùng Minh Đức, C. Phan Minh. Thầy Mạnh: giới thiệu khung chương trình và giải đáp thắc mắc, Thầy Đức: cho bầu cán bộ lớp. (ưu tiên sinh viên tự tranh cử) [Có Liên chi đoàn sinh viên tham dự cùng]

 

15h-17h Họp rà soát nội dung chương trình Actuary và phản hồi comment bên IFOA, tại VP Khoa. Mời: T. Huy, T. Mạnh, C. Thắm, T. Thế, C. Minh, chủ trì: T. Huy.

 

14h-16h: Bộ môn Toán kinh tế + Thầy cô giảng XSTK, KTL: sinh hoạt định kỳ đầu kỳ, trao đổi kinh  nghiệm giảng và bàn về hướng giảng dạy.
Bùi Dương Hải trình bày bài giảng cho hệ bằng tiếng Anh

 

Đề nghị các Thầy Trưởng bộ môn hoàn thành nhận xét các bản bản tự nhận xét và danh sách bình bầu của bộ môn mình. Đề nghị các thầy cô cố vấn học tập các lớp 57 – 59: đề nghị ra gặp lớp mà mình phụ trách trong tuần này, xem lịch học và xin phép giáo viên giảng 10 phút để nắm tình hình lớp và chiều thứ 6 báo cáo với Khoa.

Văn phòng Khoa