Lịch tuần khoa từ 13/5 – 19/5/2019

Thứ hai (13/5)

16h00: Họp với các cán bộ, viên chức đã đăng ký khám sức khoẻ tại Bệnh viện Đại học Y.

Mời: Toàn thể CBVC đã đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y – Tại: Phòng họp B201 tầng hầm Nhà TT.

 

Thứ tư (15/5)

18h00: Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm 2019.

Mời : T. Huy, C. Phan Minh, các cố vấn học tập các lớp – Tại: Hội trường A2

 

Thứ năm (16/5)

7h00: Khởi động đưa Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (theo hình thức Một cửa) và hệ thống kiểm soát ra vào Nhà Trung tâm Đào tạo vào hoạt động.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa; Cán bộ, viên chức được phân công trực giải quyết công việc tại Bộ phận Một cửa và đại diện sinh viên các lớp – Tại: Phòng họp tầng G – A1

 

14h00: Lễ ký hợp đồng phối hợp đào tạo các môn học GDQP&AN với các Trung tâm GDQP&AN.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa – Tại: Phòng họp tầng G – A1

 

Thứ sáu (17/5)

14h00: Họp về tiếp tục triển khai quảng bá tuyển sinh K61 và chương trình Lyon.

Mời: T.Thế, T. Huy, T. Dong, T. Thứ, C. Ng Minh, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn,  C. PMinh, T. Hoàng, C. Thắm, C. Liên, C. Thu Trang. – Tại: VPK

 

TB: Đã có kết quả khám sức khỏe của BV Melatec. Mời các thầy cô đến trạm y tế trường lấy kết quả.

                                                                                       

                                                                                 Văn phòng khoa