Lịch tuần khoa từ 14/1 – 20/1/2019

Thứ tư;

14h00 – Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

Mời: Cô Minh (TK) và các đ/c có giấy mời. Tại: Phòng hội thảo G – A1

 

Thứ năm:

14h00 – Tọa đàm khoa học: “Nhu cầu nhân lực ngành khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh.”

Mời: Toàn thể thầy cô trong khoa. Tại: Phòng họp B tầng 5 A1

 

Thứ sáu:

15h00 – Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Mời: Cô Minh (TK) và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ. Tại: Hội trường A2

 

Chủ nhật:

18h30 – Chương trình Dạ hội Chào năm mới 2019 và vinh danh 10 sinh viên tiêu biểu năm 2018.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa, các cán bộ giáo viên quan tâm. Tại: Hội trường A2

 

TB: Đề nghị các thầy cô chưa lấy lịch năm 2109 lên khoa lấy ngay trong tuần tới. Sang tuần cuối cùng nếu thầy cô nào không lấy lịch bộ phận văn phòng sẽ tự động cho các thầy cô khác có nhu cầu để dọn dẹp văn phòng đón Tết.

Văn phòng khoa