Lịch tuần Khoa, từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

Thứ 5: 14h, Họp chuẩn bị công tác phối hợp tổ chức thi THPTQG năm 2018 cụm thi số 29 tỉnh Hà Tĩnh, tại G2N10. Mời: C. Minh

18h30, Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2018, tại HT A2. Mời: C. Phan Minh và các cố vấn học tập

Thứ 6: 15h30, Họp về Actuary, tại VP Khoa. Mời T.Dong, C. Minh, T. Thế, T. Mạnh, C. Thắm, T. Hải, T. Huy

P/s: Đề nghị các thầy phụ trách BM điền giúp thông tin vào file đã đính kèm trong email và gửi lại cho C. Minh

Văn phòng Khoa