Lịch tuần Khoa, từ 15/10 đến 21/10/2018

Thứ 213h30, Hội nghị NCKH sinh viên, tại Hội trường A2. Mời các thầy cô có sv đạt giải: C. Minh, T. Thứ

 

Thứ 5: gặp gỡ giao lưu nhân ngày 20-10, tại HT A2. Mời: tất cả nữ giảng viên – cán bộ

 

Thứ 6: 9h30, họp phổ biến về công nhận sáng kiến, tại phòng họp tầng G nhà A1. Mời: C. Minh, đại diện lãnh đạo các bộ môn

 

Công việc đến hạn phải nộp: 3 bộ môn nộp bản ý kiến về quy chế thu chi nội bộ cho cô P.Minh, trước 11h30 ngày thứ 6

Văn phòng Khoa.