Lịch tuần Khoa từ 15-21/6/2015. [Cập nhật lúc 9h ngày 16 thứ 3]

Thứ 2: 15h, Họp triển khai thực hiện việc rà soát đề cương chi tiết, tại VP Khoa. Mời: cô N.Minh, Trưởng ba Bộ môn.

Thứ 2: 17h, Họp bàn về phát triển website Khoa, tại VP Khoa. Mời: cô N.Minh, T.Hải, cô  Thắm, T. Hoàn, T. Thành và các thầy cô quan tâm.

Thứ 5: 15h, Họp về chương trình Lyon, tại G2N7. Mời thầy Thế, cô Thắm

Thứ 6: 15h30, Họp Hội đồng Khoa thông qua bộ đề cương các học phần, tại VP Khoa. Mời: C.Minh, T. Thế, T. Mạnh, T.Trung, T. Hòa, C. Lan, T. Ninh, T.Phi, T. Thứ.

Thứ 6: 17h, Học viên cao học báo cáo kết quả nghiên cứu, bộ môn Toán Kinh tế, tại VP Khoa. Kính mời: các thầy cô quan tâm.

Văn phòng Khoa