Lịch tuần khoa từ 15/4 – 21/4/2019

Thứ hai (15/4)

Nghỉ bù ngày Giỗ tổ 10/3 ÂL

 

Thứ Ba (16/4)

15h00: Họp Khoa lấy phiếu tín nhiệm vị trí Phó trưởng khoa. Mời toàn bộ khoa.

 

Thứ Sáu (19/4)

14h00: Seminar Bộ môn Toán kinh tế:

Chủ đề: Mô hình SEM – người trình bày: Nguyễn Hải Dương

 

Thứ 7 (20/4)

7h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2019.

Mời: Thầy Thế – Tại: Hội trường A2

 

                                                                    Văn phòng khoa