Lịch tuần Khoa, từ 16/3 – 22/3/2015

Thứ 6: 2h-3h, Họp lãnh đạo Khoa, tại VP Khoa. Mời: C.Minh, T.Thế và lãnh đạo các Bộ môn. Nội dung: kế hoạch xê mi na khoa học, tuyển sinh cao học, thông qua website, chuẩn bị truyền thông tuyển sinh K56 và các hoạt động khác.