Lịch tuần khoa, từ 16/4/2018 đến 21/4/2018

Thứ 4: Họp về quy hoạch cán bộ
8h15 -8:30: Họp chủ chốt: Tuấn, Minh, Thế, P. Minh họp 
8h30-9h: Họp toàn Khoa, yêu cầu tất cả giáo viên có mặt, kể cả giáo viên có giờ giảng
9h-9h30: Họp bộ môn TKT
9h30-10h: Họp BM Toán cơ bản
10h-10h30: Họp BM Toán tài chính
Thứ 4:
13h30, Họp về hội nghị sinh viên năm học 2017-2018, tại Hội trường A. Mời Lãnh đạo Khoa và Cố vấn học tập.
18h, Họp đối thoại sinh viên khoa năm học 2017-2018, tại Hội trường A. Mời toàn thể các thầy cô của Khoa.

Thứ 5: 14h, Họp Tổng kết công tác tổ chức thi học phần kỳ I năm học 2017-2018 theo quy trình mới, Tại G2N10. Mời trưởng khoa, trưởng bộ môn trực thuộc.

Thứ 6: 7h30: Trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

14h00: Bộ môn TKT – Các thầy cô giảng KTL: V/v đánh giá và định hướng ra đề thi.