Lịch tuần Khoa, từ 17/12 đến 23/12/2018

Thứ 3, 8h30: Gặp mặt các thầy cô nghỉ hưu trong 2018, tại G-A1. Mời: C. Minh, T. Phi

Thứ 4, 14h: Họp quy chế phân loại cán bộ, tại HT A2. Mời: T. Tuấn, C. Minh, C. Phan Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh

Thứ 4, 14h: Họp kiểm tra CT ISFA, tại Phòng 1109-A1. Mời: T. Dong, T. Mạnh, C. Thắm

Thứ 5, 8h: Họp về đào tạo, tại C-A1. Mời: C. Minh

Văn phòng Khoa