Lịch tuần Khoa, từ 17/8-23/8/2015

Thứ 2: 15h30, Họp về xét tốt nghiệp bổ sung, tại G2N10. Mời: cô N. Minh

Thứ 6: 14h30, sinh hoạt khoa học, tại VP Khoa. NCS Phạm Thị Mỹ và Phan Tất Hiển trình bày kết quả nghiên cứu. Mời: Kính mời các thầy cô quan tâm.

 Văn phòng Khoa