Lịch tuần khoa, từ 17/9 đến 23/9/2018

Thứ Hai (17.9): 14h00: Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về công tác chuyển ra nhà Trung tâm Đào tạo. Gác 2 Nhà 10

 

Thứ Tư (19.9): BGH chuyển văn phòng. Khoa kết hợp Mở cửa VP khoa mới.

– Thủ tục chính: Lãnh đạo khoa; Mời tất cả các thầy cô quan tâm.

– Chuẩn bị một số đồ cơ bản mới:

– Thời gian: sau khi có thông báo của nhà trường

 

Thứ Năm (20.9): 8h00: Hội nghị tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2017-2018. Trưởng khoa, Gác 2 Nhà 10

18h00: Họp với trợ lý các khoa/viện quản lý chuyên ngành và ban cán sự các lớp chuyên ngành khóa 57,58,59,60 để phổ biến và triển khai công tác khảo sát tuyển sinh đại học hệ chính quy. Hội trường A

 

Thứ Sáu (21.9): Chuyển đồ văn phòng khoa, mời các thầy cô của các Bộ môn hỗ trợ và tham gia chuyển.

Thời gian: 8h30, các thầy cô không phải giảng đề nghị tham gia và chia sẻ công việc chung.

 

Văn phòng khoa.