Lịch tuần Khoa, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019

Thứ 2: 13h30, họp với HĐ Khoa học và Đào tạo Trường về Data Science, tại phòng họp B tầng 5. Mời: C. Minh, T. Thành

16h30, Họp quy hoạch Khoa, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Tuấn, T. Minh Đức, C. Phan Minh

 

Thứ 5: 8h, Họp toàn Khoa về quy hoạch, tại phòng họp sảnh Khoa. Mời: tất cả thầy cô

9h30, Họp lấy phiếu tín nhiệm Trưởng Khoa nhiệm kỳ mới, tại phòng họp tầng G nhà A1. Mời: tất cả thầy cô

 

Thứ 6: 9h30, Họp về lấy phiếu tín nhiệm các Trưởng khoa, tại phòng họp tầng G nhà A1. Mời: T. Tuấn, C. Minh

Văn phòng Khoa