Lịch tuần khoa từ 18/3 -24/3/2019

Thứ 3:

16h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Mời: Thầy Tuấn – Tại: Phòng Hội thảo G – A1

Thứ 4:

9h00: Họp rà soát công tác triển khai đưa phần mềm một cửa vào sử dụng.

Mời: Thầy Thế, Cô Phan Minh – Tại: Phòng họp 5B – A1

Thứ 6:

8h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy năm 2019.

Mời: Thầy Thế – Tại: phòng họp 5B – A1

14h00: Thảo luận về đề cương ngành Toán kinh tế.

Mời: T.Thế, T. Hải, T. Trung, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy, T. Dong, T. Thứ, C. Ng Minh, T. Huy – Tại: Văn phòng khoa

Chủ nhật:

8h00: Khai mạc chương trình: “Ngày hội việc làm – NEU CAREER EXPO 2019”

Mời: Đại diện Khoa – Tại: Sân trước NVH và Khu giảng đường BCD

 

                                                                                Văn phòng khoa