Lịch tuần Khoa, từ 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Thứ 2: Các bộ môn tổ chức thu dọn sạch gọn gàng đẹp đẽ phòng bộ môn, hỗ trợ văn phòng dọn sảnh + hành lang chung. Mỗi bộ môn cử 2 giáo viên 16h45 chiều thứ 2 đến văn phòng Khoa để chuẩn bị cho ngày 20/11, do C. Minh phụ trách

 

Thứ 3: Gặp mặt 20/11, thời gian: đúng 8h, yêu cầu thầy cô đeo huy hiệu 50 năm, các thầy đeo cà vạt đồng phục. 

Phân công đoàn đi chúc mừng các đơn vị: Xuất phát khoảng 8h15

Nhóm 1. Minh, Hoàn, Hoàng, Huy, Tuyến, C. Thắm: tầng 1-5

Nhóm 2. T.Tuấn, Hải, Tâm, Huyền, Ngân: tầng 6-10

Nhóm 3. Trung, Mạnh, Vân, Trung TTC, Thủy TTC, tầng 11 – 16

Trưa: Khoa sẽ tổ chức ăn nguội tại văn phòng Khoa cho các giảng viên đương nhiệm + vui chơi văn nghệ tại chỗ. Thầy cô cố gắng tham dự, thầy cô nào không tham dự được xin báo lại với cô Lan trước trưa thứ 2. 

 

Thứ 4: 8h, Kiểm tra định kỳ  của Trường, tại Phòng họp C. Mời: C. Minh

 

Văn phòng Khoa