Lịch tuần Khoa, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 (Bổ sung lịch SHKH)

Thứ 3: 8h, Họp về việc thanh toán giáo trình dịch cho các đơn vị, tại G2N7. Mời: các Trưởng Bộ môn

Thứ 6: 14h, Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán tài chính, tại VPK Toán kinh tế. Nội dung: Mô hình phân tích và định giá Swap-Lý thuyết và ứng dụng, người trình bày: Phạm Thị Hồng Thắm. Mời các thầy cô bộ môn Toán tài chính và các thầy cô quan tâm tới dự.

Chủ nhật: 8h, Khai mạc và tổ chức cuộc thi OLP Toán học cấp trường năm 2017, tại D101. Mời: Cô Minh, thầy Trung, thầy Thông

Văn phòng Khoa