Lịch tuần Khoa, từ 2/2-8/2/2015

Thứ 2: 2h30, Họp báo cáo tiến độ POHE, tại G2N10. Mời thầy Thế

Thứ 3: 8h30, Mít tinh kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, tại HT A. Mời Cô N.Minh, thầy Tuấn và các thầy cô không có giờ lên lớp

Thứ 5: 9h, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, tại G2N10.Mời: Cô N.Minh

Thứ 5: 15h, Lễ trao bằng TN chương trình CH Việt Nam _Hà lan. Mời: các thầy cô quan tâm

Thứ 6: 8h30, Gặp mặt về công tác Công đoàn, tại G2N10. Mời: thầy Hoàng

Thứ 6: 14h15, Họp cuối năm, tại VP Khoa. Mời: cô N.Minh, thầy Thế, lãnh đạo các BM.

Thứ 7: 8h, Lễ trao bằng Thạc sỹ, tại HT A. Mời: cô N.Minh, các thầy cô tham gia giảng và hướng dẫn Cao học.

Thứ 7: 16h, BẢO VỆ LUẬN ÁN TS CỦA CÔ VÂN. KÍNH MỜI CÁC THẦY CÔ ĐẾN THAM DỰ

Thứ 7: 16h, Giới thiệu thông tin tuyển sinh SĐH, tại HTA. Mời: cô N.Minh, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, các thầy cô quan tâm

CN: 8h, Lễ trao bằng TN cho sinh viên B2 chính quy, tại HT.A. Mời: thầy Thế

CN: 8h30, Lễ khai giảng E-learning, tại G2N10. Mời cô N.Minh và các thầy cô giảng dạy cho chương trình, các thầy cô quan tâm.

 

Văn phòng khoa.