Lich tuần Khoa, từ 2/3 đến 8/3

Thứ 3: 16h, Họp LĐ Khoa, tại VP Khoa. Kính mời: Cô N.Minh, thầy Thế

Thứ 4: 9h, Họp Ban vận động thành lập mạng lưới Cựu sinh viên, tại G2N7. Kính mời: Cô N.Minh

Thứ 5: 9h, Giới thiệu thông tin và hướng dẫn đăng kí trao đổi học tập ngắn hạn tại Châu Âu theo dự án IMPAKT, tại G2 N10. Kính mời: Tất cả các thầy cô quan tâm

Thứ 6: 14h, Thông qua tên đề tài cho học viên Cao học, tại VP Khoa. Kính mời: Các thầy cô trong HĐ Khoa, các thầy cô hướng dẫn học viên và các thầy cô quan tâm. 

Lưu ý: Kính đề nghị các thầy cô đã được "phân công" viết bài cho Working Papers đợt 1 nộp đúng hạn (15/3/2015). Đề nghị các thầy cô khác tích cực chuẩn bị.